TRà SữA BUBBLY

colofon

Trà Sữa Bubbly
Sa-262 Sky Garden 2, Phú Mỹ Hưng
Quận 7 Hồ Chí Minh