TRà SữA BUBBLY

TRà SữA BUBBLY Very refreshing

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 2245 0096


Trà Sữa Bubbly 

Sa-262 Sky Garden 2, Phú Mỹ Hưng
Quận 7Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
09:00 - 22:00
Thứ Ba
09:00 - 22:00
Thứ Tư
09:00 - 22:00
Thứ Năm
09:00 - 22:00
Thứ Sáu
09:00 - 22:00
Thứ Bảy
Đóng cửa
Chủ Nhật
Đóng cửa